Dr. Öğr. Üyesi Sevda Türen Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi Yayın Kuruluna Davet Edildi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sevda Türen editör kurulu üyesi olarak Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi Yayın Kuruluna davet edildi.

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, Türk Kardiyoloji Derneği Hemşirelik ve Teknikerlik Proje Grubu'nun yayın organıdır. Alanındaki bilimsel çalışmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, çevirileri (izinli), editöre mektupları, haberleri, Ulusal Kardiyoloji Kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayımlar. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, aritmi, kalp yeterliği, hipertansiyon, doğumsal kalp hastalıkları, koroner yoğun bakım hemşireliği ile ilgili bütün alanlarda yapılmış makaleleri kabul eder. Dergi Türkiye Atıf Dizini’nde indekslenmektedir.

Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 sayı olarak yayımlanır ve  Türkçe veya İngilizce yazılmış makale kabul eder.
 

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi