İKÜ Hemşirelik Bölümü Misyon ve Vizyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün misyonu; 

Bireylerin ve toplumun, gelişen sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamak ve hemşirelik mesleğini ilerletmek için etik ilkelere bağlı, yenilikçi, hümanist, araştırmacı, yetkin ve profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün vizyonu; 

Sağlığın geliştirilmesinde ve ilerletilmesinde hemşirelik mesleğinin önemini gösteren, yenilikçi, saygın, lider ve ulusal ve uluslararası alanda en iyi hemşirelik programlarından biri olmaktır.