İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

hemşirelikHemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik, şefkat ve özveri ile toplumun gereksinimlerini karşılamak için sürekli olarak gelişen, etik ilkelere duyarlı, güvenli ve etkili hasta merkezli bakım sağlayan uzmanlaşmış bir meslektir. Hem sanat hem de bilim olarak tanımlanabilen hemşirelikte hümanizm ve insan onuruna temel bir saygı yer alır. Hemşire görevlerini yerine getirirken; bireye saygı, adalet ve eşitlik, zarar vermeme ve mahremiyet ve sır saklama ilkelerine sadık kalır.

Hemşireler, sağlık sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Hemşireliğin toplumda tercih edilen bir meslek olması, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarının fazla olması programın avantajlarındandır. Hemşirelik Lisans Programından mezun olduktan sonra, hemşireler sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alabilirler. Koruyucu, tedavi edici veya rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği tüm sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet ve/veya özel sağlık kurumlarında çalışma imkanları vardır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürebilirler. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün amacı; hemşirelik eğitiminde, araştırma ve uygulamada mükemmelliğe ulaşarak bilimin sınırlarını ilerletmek ve liderlik nitelikleri ile yetkin hemşireler yetiştirerek, bireyin ve toplumun fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlığının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.