Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili öğrenciler,

Hemşirelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak için sürekli olarak gelişen uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Uluslararası Hemşireler Birliği 2019 yılı için 'Herkes İçin Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses' temasını belirlemiştir. Hemşirelik, her yaştan, aileden, gruptan ve topluluktan, hasta veya sağlıklı bireylerin her ortamda özerk ve işbirliğine dayalı bakımı ile ilgilenir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalığın önlenmesi, hasta ve engelli bireylerin bakımı hemşirelik mesleğinin sorumluluklarındandır. 

Günümüzde sağlık alanına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Sağlıklı ve bakıma muhtaç bireyin olduğu her yerde hemşireler, bireyin ihtiyaçlarını tanımlamak ve korumak için yorulmadan çalışmaktadır. Hemşirelik bölümünü tercih ettiğinizde, bireyin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunacaksınız. Eğitim ve öğretimde başarıya ulaşmada; bireysel öğrenme stillerine değer veren öğrenci merkezli eğitimin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda müfredatımız; teorik bilgi ve klinik beceri geliştirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış, Avrupa Birliği’ne uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir. Böylece uluslararası alanda da uygulama ve araştırma yoluyla gelişiminizin sağlanması ve eğitim fırsatlarından yararlanabilmeniz amaçlanmıştır. Hemşirelik bölümü ile ilgili öğrenmek istediğiniz her türlü sorularınız için bana ulaşabilirsiniz.

Her zaman sağlıkla ve mutlulukla kalın, sevgilerimle.

Doç. Dr. Asiye GÜL
E-mail: a.gul@iku.edu.tr
Tel:  0 212 498 40 32