Bölümümüz Öğretim Üyeleri Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi Yayın Kuruluna Davet Edildi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Asiye Gül editör olarak, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Akın Dikleli ve Dr. Öğr. Üyesi Sevda Türen editör kurulu üyesi olarak Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi Yayın Kuruluna davet edildiler.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan “Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi” Temmuz 2019 itibariyle yayın hayatına başlamıştır. Çift yönlü kör değerlendirme sürecini işleten (double-blind peer review), Haziran-Aralık aylarında yılda iki kez yayınlanan dergi; sağlık ve yaşam alanlarında uygulama-teori arasındaki ilişkinin kurulmasına ve güçlendirilmesine, ayrıca mesleki bilgilerin paylaşılmasına ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmaktadır. Bilimsel bir dergi olan Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi; Tıp, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi gibi sağlığı ve yaşamı ilgilendiren her alandan yapılan nitel-nicel orijinal araştırmalara, vaka sunumlarına, derleme ve bilimsel çeviri yazılarına yer vermektedir.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu